Uusimmat uutiset

 

Pelastussuunnitelma AM-kisat 2019
 

Pelastussuunnitelma

Suunnistava Uusimaa

Avoimet aluemestaruuskilpailut

10-11.8.2019


 1. Suunnitelman tarkoitus
 2. Tapahtuman vaarojen ja riskien selvitys ja arviointi sekä tapahtuman turvallisuusjärjestelyt ja ohjeet
  1. Tarkkaile tapahtuma-alueella kompastumis-, liukastumis- ja kaatumisvaaroja, kuten kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä lattian/maaston/rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
  2. Tarkkaile tapahtuma-alueella tippumis- ja putoamisvaaroja, kuten lunta, jäätä, puita ja puunoksia, tilapäisiä rakennelmia jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
  3. Estä yleisön pääsy kosketuksiin vaaraa aiheuttavien esineiden ja alueiden, kuten grillien ja muiden kuumien esineiden, nestekaasun ja palavien nesteiden käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä aggregaattien jne. kanssa.
  4. Tarkkaile yleisön kuntoa ja puutu etupainotteisesti.
  5. 1.Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 040-587 4442. Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
  6. 2.Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?

Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.

Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

Tapahtuman yleistiedot:

Tapahtuman nimi:tapahtuman koko nimi/nimet

Suunnistava Uusimaa

Avoimet aluemestaruuskilpailut

Tapahtuman ajankohta: päivämäärä ja kellonajat

Lauantaina ja sunnuntai 1-11.8.2019, molempina päivinä kokonaisuudessaan 9:00-17:00 välillä

Tapahtumapaikka:nimi, osoite ja kunta

Suunnistava Uusimaa, Avoimet aluemestaruuskilpailut 2019, pitkät matkat, Höstnäsintie 390, 10710 Snappertuna, Raasepori

Tapahtuman järjestäjä: vastuullisen järjestäjän nimi, y-tunnus, järjestäjän yhteystiedot

Karjaan-Pinjaisten Voimistelu- ja Urheiluseura URA ry eli Karjaan Ura

Kilpailunjohtaja Marja-Liisa Lehto, 045-2063 324

Seuran puh.joht Pirjo Rautiainen, 040 5252850

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: nimi ja yhteystiedot

Kilpailunjohtaja Marja-Liisa Lehto, 045-2063 324

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: nimi ja yhteystiedot

Regina Kalenius, 044 989 3531

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: järjestyksenvalvojien ja muun turvallisuushenkilöstön määrä, sijoittelu ja tehtävät

- Pysäköintivastaava Bo Sundman, 044 3348 602 sekä hänen lisäksi 5 henkilöä jotka ohjaavat sisään tulevaa ja poistuvaa liikennettä.

- Pelastushenkilöstö kootaan kilpailukeskuksessa olevista toimitsijoista (noin 20 kpl)

- Ensiapuvastaava Gunilla Heerman , 040-587 4442, sekä EA-tehtävässä toimivat hänen lisäksi 3-4 hengen miehitys kilpailukeskuksessa.

Kohderyhmä/asiakaskunta: aikuisia, lapsia, vanhuksia, liikuntarajoitteisia, jne.

Suunnistuskilpailu missä osanottajien iät vaihtelevat 9 vuotiaista 90 vuotiaisiin.

Tapahtuman kuvaus:tarkka kuvaus tapahtumasta ja sen kulusta, ohjelmasta jne.

Tapahtuma on koko perheen avoin suunistuskilpailu. Osallistujat ovat eri ikäisiä. Kilpailualueella on toimintaa lauantaina klo 9-17 välillä. Lauantaina on henkilökohtaiset pitkät matkat ja sunnuntaina viesti.

Kilpailukeskus on pellolla. Varsinainen kilpailu käydään lähimetsässä.

Kilpailuun osallistuu noin 800 henkilöä molempina päivinä.

Pysäköinti on osittain samalla pellolla sekä toisella pellolla joka on noin kilometri kilpailukeksuksessa.

Kilpailusta löytää seuramme kotisivuilta www.karjaanura.net ja tarkemmat tiedot kaikesta löytyy siellä olevasta kilpailukutsusta.

Arvio henkilömäärästä: arvio samanaikaisesti läsnä olevien henkilöiden määrästä (asiakkaat + henkilökunta)

n. 850 henkilöä

Tapahtuman erityispiirteet: tapahtuman mahdolliset erityispiirteet kuten nestekaasut, palavat nesteet, avotuli, pyrotekniikka, ilotulitteet, tuliesitys, extremelajit, tilapäinen majoittuminen tai telttailu jne.

Suunnistuskilpailu joka tapahtuu metsässä. Kilapilukeskus on pellolla.

Kilpailukeskuksessa käytetään nestekaasua makkaran grillaukseen.

Toimitsijatelttoja pystytetään maali- ja lähtöalueelle. Kaikki teltat ankkuroidaan alustaan ja niissä on teräsrunko. Kilpailualueella ei yövytä.

Tapahtumapaikan erityispiirteet: tapahtumapaikan erityispiirteet kuten kallio, kiipeämismahdollisuus, vesi, iso liikenneväylä, syrjäinen sijainti, pimeys, tapahtuma maastossa, huonot tieyhteydet, saari jne.

Suunnistuskilpailu joka tapahtuu metsässä.

Kilapilukeskus on pellolla.


Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat.

Vaara/riski

Tapaturma/sairaskohtaus

Syyt

Kompastuminen, kaatuminen, liukastuminen, tapahtuma-alueen maaston/rakenteiden epätasaisuus, putoaminen, esineen putoaminen, rakenteen kaatuminen, viallinen sähkölaite, nestekaasu, liikenne, lämmin tai kylmä ilma, ruokamyrkytys, henkilökohtaiset syyt.

Seuraukset

Henkilövahingot.

Ennaltaehkäisevät järjestelyt

- kilpailukeskuksessa on merkitty ensiapupiste. Sen henkilökunta on mitoitettu tapahtuman mukaan, yhteensä 3 henkilöä. Henkilöt ovat tottuneita suunnistuskilpailuiden ensiapuhenkilöitä ja ovat terveydenhuollon ammattilaisia.

- suojataan kulkureiteillä ja maastossa olevat kaapelit ja johdot

- käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön soveltuvia sähkölaitteita ja -johtoja

- rajataan ja merkitään vaaralliset alueet

- estetään yleisön pääsy nestekaasun ja palavien nesteiden käyttö- ja varastointipaikan läheisyyteen

- henkilökunta tottuneita tarkkailemaan sekä ilmoittamaan tapaturmariskeistä sekä puuttumaan niihin etupainotteisesti

- tarkkaillaan asiakkaiden kuntoa ja puututaan etupainotteisesti

- varmistetaan, että elintarvikeohjeistuksia noudatetaan

Varautuminen

- varataan välineitä vaarallisten alueiden rajaamiseen ja merkitsemiseen

- varataan riittävästi ensiaputaitoista henkilöstöä

- hankitaan riittävästi ensiapuvälineistöä

- merkitään ensiapupiste näkyvästi

- varataan asiakkaille ja henkilökunnalle riittävästi vettä

- henkilökunta osaa toimia tapaturma- ja sairaskohtaustilanteessa

Vastuut

Turvallisuusvastaava Regina Kalenius, 044 989 3531

Kilpailunjohtaja Marja-Liisa Lehto, 045-2063 324


Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 044 989 3531. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioita:


Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa

Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,

Soita hätänumeroon 112.

Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.

 1. 3.Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.

Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä. Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.

èHengitys on normaalia.

Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.

è  Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.

Aloita elvytys

 1. 4.Aloita paineluelvytys.
 2. 5.Puhalla 2 kertaa.
 3. 6.Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2 (30 painallusta ja 2 puhallusta)

Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 56 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.

Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.

kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.


Vaara/riski

Tulipalo

Syyt

Viallinen tai pölyinen sähkölaite, tupakointi, ilkivalta, nestekaasu.

Seuraukset

Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine.

Ennaltaehkäisevät järjestelyt

- tarkastetaan sähkölaitteet ja -asennukset ennen käyttöönottoa, ja vialliset   sekä pölyiset laitteet poistetaan käytöstä

- sähköasennuksista vastaa alan ammattilaiset

- käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja

- sallitaan tupakointi vain yhdellä merkityllä alueella. Tupakointi on ehdottomasti kielletty nestekaasun sekä palavien nesteiden varastointi- ja käyttöpaikkojen läheisyydessä.

- varataan tupakointialueelle palamattomasta materiaalista valmistettu tuhkakuppi ja sen tyhjennysastia

- suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella

Varautuminen

-       varataan alkusammutuskalustoa riittävästi sekä sijoitetaan ja merkitään alkusammutuskalusto asianmukaisesti

-       pidetään pelastustiet esteettöminä

Vastuut

Turvallisuusvastaava Regina Kalenius, 044 989 3531

Kilpailunjohtaja Marja-Liisa Lehto, 045-2063 324


Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 044 989 3531. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta, että

 1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää.
 2. ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja       -johtoja
 3. tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on vain palamattomasta materiaalista valmistettuja tuhkakuppeja
 4. kynttilät on sijoitettu palamattomalle alustalle ja niiden käyttöä valvotaan koko ajan. Käytössä olevat kynttilät ovat turvakynttilöitä.
 5. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että kunkin laitteen vaatiman turvaetäisyyden täyttyvät
 6. kaikki sisusteet ja somisteet ovat paloturvallisia (syttyvyysluokitus SL1 tai vastaava). Poista käytöstä sisusteet, joiden syttyvyysluokituksesta ei voida varmistua.
 7. rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla sekä katsomoiden alla ei säilytetä palavaa materiaalia
 8. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat esteettömät
 9. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty asianmukaisesti
 10. palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina
 11. pelastustiet ovat esteettömät
 12. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttö- ja kulutuslaitteisiin, eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja.

Tulipalotilanteessa

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 044 989 3531 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Pelasta ja varoita

 • Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
 • Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.

Sammuta

 • Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.
 • Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.
 • Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina.
 • Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.

Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.

 • Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.

Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.

Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

HÄTÄNUMERO 112

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT

2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT

3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: Höstnäsintie 390, 10710 Snappertuna

4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN

5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN

6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN

Opasta apu paikalle. Soita uudelleen jos tilanne muuttuu.


Vaara/riski

Sääolosuhde

Syyt

Poikkeuksellisen lämmin tai kylmä ilma, kova tuuli, myrsky, rankkasade, ukkonen, salamointi.

Seuraukset

Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, tapahtuman peruminen tai siirtäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine.

Ennaltaehkäisevät järjestelyt

-       säätiedotusten seuraaminen ennen tapahtumaa ja tarvittaessa tapahtuman peruminen

Varautuminen

- suunnistajat ovat tottuneet varautumaan eri sääolosuhteiden mukaan

- seurataan säätiedostuksia jatkuvasti ja pyritään reagoimaan niihin etupainotteisesti

- kiinnitetään tilapäiset rakenteet asianmukaisin painoin

- tarkastetaan kaikkien tilapäisten rakenteiden kunto ennen tapahtuman alkua   ja säännöllisesti tapahtuman aikana

- kehotetaan asiakkaita ja henkilökuntaa juomaan riittävästi vettä, mikäli ilma on lämmin, ja lisäksi asiakkaille sekä henkilökunnalle varataan riittävästi vettä

- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen

- tarpeen mukaan tiedoitetaan ja opastetaan yleisöä ja osallistujia kuulutuslaitteiden kautta.

Vastuut

Turvallisuusvastaava Regina Kalenius, 044 989 3531

Kilpailunjohtaja Marja-Liisa Lehto, 045-2063 324


Ohjeet sääolosuhteisiin varautumiseen

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 044 989 3531. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta, että

 1. tilapäiset rakenteet on kiinnitetty asianmukaisin painoin
 2. tilapäiset rakenteet ja laitteet ovat kunnossa
 3. tilapäisten rakenteiden tuulirajat ovat tiedossa ja tunnet toimintamallin tuulen ylittäessä kyseiset rajat
 4. yleisö ja henkilökunta juovat riittävästi vettä lämpimällä ilmalla.
 5. Pyri rauhoittelemaan yleisöä.
 6. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten rakennelmien, puiden ja irtaimiston läheisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö siirtymään sisätiloihin (ei telttoihin!).
 7. Jos tapahtuma on sisätilassa, sulje ovet ja ikkunat. Älä päästä yleisöä ulkotiloihin. Odota sään tasaantumista.
 8. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 9. Yksityiskohtaiset turvallisuusjärjestelyt

Vaikeassa sääolosuhteessa

Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 044 989 3531 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.


Alkusammutuskalusto

Laatu

Määrä (kpl)

Jauhesammutin (6 kg)

3

Hiilidioksidisammutin(CO2, 5 kg)

 

Vaahto- tai nestesammutin (5 l)

 

Pikapaloposti

 

Sammutuspeite

2

Muu, mikä?      

 

Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja kaikki alkusammuttimet ovat esteettömästi saatavilla. Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Henkilömäärä

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä          750 henkilöä

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä            30 henkilöä

Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä                      800 henkilöä

Nestekaasu

Nestekaasun käyttötarkoitus

     Ruoanlaitto/lämmitys, makkaran grillaus yhdessä paikassa

     Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys

     Tehosteet/pyrotekniikka

     Muu, mikä      

Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä                         11 kg

Varastossa olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä                            kg

Nestekaasun käytössä noudatetaan seuraavaa:

-       nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta

-       käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja

-       komposiittipullojen käyttöä suositellaan

-       kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin

-       mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilassa

-       kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä

-       kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset

-       nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää

-       nestekaasun käyttöpaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite

-       nestekaasun käyttöturvallisuustiedotetta noudatetaan

-       nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti tarkastetaan nestekaasuletkujen liitokset (esim. saippualiuoksella)

Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Pelastuslaitoksen opastamisesta paikalle huolehtii kilpailun johtaja.

Tilapäiset rakennelmat

Tilapäinen rakennelma

Määrä (kpl)

Koko

Lava

   

Katsomo

 

(koon lisäksi myös katsomon istumapaikkojen määrä)

Teltta / katosta

4

4*4m 3 kpl ja kahvilateltta 6*4 m 1 kpl

Muu, mikä?      

 

viitoitukset

Telttojen osalta noudatetaan seuraavaa:

-       teltan henkilömäärä on mitoitettu samoin kuin kokoontumistilan henkilömäärä (kts. kohta henkilömäärä)

-       telttakangas on syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava).

-       teltasta on vähintään kaksi poistumisreittiä, joiden leveys on määritetty samoin kuin kokoontumistilassa (ks. kohta poistumisjärjestelyt)

-       teltan uloskäytävät on opastettu. (Ohje: Pienissä teltoissa opastus voidaan tehdä jälkiheijastavilla poistumistiemerkeillä. Suuret teltat, yli 300 m2, varustetaan akkuvarmennetuilla poistumisreittien merkeillä ja valaistuksella. Mikäli teltasta on yli 30 % seinäpintaa avoinna, se voidaan luokitella katokseksi tai avonaiseksi rakenteeksi, jolloin opasteiden vaatimus harkitaan tapauskohtaisesti.)

-       teltta on kiinnitetty tukevasti alustaansa valmistajan ohjeen mukaisesti esimerkiksi betoni- tai vesipainoin

-       teltta on sijoitettu riittävän kauas rakennuksesta (suositus 8 m)

-       teltan sijoituksessa on huomioitu myös pelastustiet sekä läheisten rakennusten poistumistiet

-       teltan valmistajan pystytysohjeita noudatetaan.

Tilapäiset sähköasennukset

Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa:

-       sähköasennukset ovat tehneet kelpoisuusvaatimuksen täyttävät henkilöt ja yritykset

-       kulkureiteillä ja poistumisteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla, kumimatoilla, upottamalla maahan tai nostamalla ylös

-       ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja

-       sähkölaitteet on suojattu sateelta

-       tilapäisistä sähköasennuksista laaditaan asennustodistus, joka on saatavilla tapahtumapaikalla.

Aggregaattien käytössä noudatetaan seuraavaa:

-       aggregaatit on sijoitettu riittävän etäälle rakennuksista, rakennelmista, liikenneväylistä ja yleisöalueesta

-       aggregaattien käytössä noudatetaan Palavat nesteet -kohdassa mainittuja turvallisuusjärjestelyitä.

Henkilökunnan perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus

Kuvaa tässä miten tapahtuman henkilökunta perehdytetään pelastussuunnitelmaan.

Kukin tutustuu pelastussuunnitelmaan omatoimisesti.

     

 

OK

Ei käytössä

Korjattava / korjauksen vastuuhenkilö

Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa.

   x

   

Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, ympäristökeskus, aluehallintovirasto) on hankittu.

   x

  

 

Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen esitystä.

 

   x

 

Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen tehosteiden käyttöä.

 

   x

 

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan poliisille vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.

 

   x

 

Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin pelastuslaitokselle ja paikallisia ohjeistuksia noudatetaan.

 

   x

 

Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman pelastussuunnitelmaan.

   x

   

Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu.

   x

   

Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty ensiapuvalmius.

   x

   

Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja sitä valvotaan.

   x

   

Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään esteettöminä.

 

   x

 

Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.

   x

   

Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.

   x

   

Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita sekä valmistajan antamia ohjeita.

x

   

Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.

 

   x

 

Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei kiilata auki.

 

   x

 

Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava)

 

x

 
 1. TARKASTUSLISTA

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpanosta ja sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä järjestelyitä.

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tarvittavat muutokset, jotta tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia järjestelyitä.

Pelastussuunnitelma lähetetään viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman

alkua Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella osoitteeseen:

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

päivystävä palotarkastaja

PL 6700

02070 ESPOON KAUPUNKI