Uusimmat uutiset

 

Ratamestarin lausunto 2019
 

Kilpailumaasto on tyypillistä rannikkoseudun kalliomaastoa ja hyvin hoidettua talousmetsää. Kallioselänteet ovat yleensä melko jyrkkäreunaisia ja poikkeuksellisen pienipiirteisiä. Tämä Kjulbölen maasto kuuluukin suunnistuksellisesti Karjaan Uran parhaisiin. Valtaosassa kilpailumaastoa kallioiset mäet ja soistuvat alueet/suot vuorottelevat. Joillakin soistuvan suon alueilla aluskasvillisuus on rehevää ja etenemistä hidastavaa, joillakin soistuvan suon alueilla tuntee olevansa kuin satumetsässä ja eteneminen on vaivatonta. Kartalta löytyy muutamia muutaman vuoden takaisia harvennushakkuualueita ja pari tuoreempaa pientä avohakkuualuetta, nämä eivät etenemistä juurikaan hidasta tai niistä selviää kiertämällä kartan pystyvihreää.

Maastossa kulkee useita metsäautoteitä. Tämä asettaa omat haasteensa etenkin viestiradoille. Viestiratojen suunnittelun lopputuloksena radoilla on jopa rohkeita hajontoja ja vanhimmatkin osallistujat pääsevät haastamaan itsensä näillä viestiradoilla! Kilpailukeskuksen lähimaasto on suhteellisen vaativaa ja siksi nuorimmalle viestisarjalle H/D11-14 on rastivälille 7-8 laitettu suunnistusta tukeva viitoitus. Viestissä H/D21, H35 ja H20- sarjojen rata ylittää kilpailukeskuksen luoteisosan juuri ennen viimeisiä rasteja. Tänne yleisöllä on mahdollisuus tulla kannustamaan omaa joukkuettaan. Myös lauantaina henkilökohtaisessa kisassa H21-sarjalaiset kirmaavat kilpailukeskuksen peltoaukean itäosan yli lyhyelle rastikierrokselle ennen viimeistä rastia.

AM-kilpailuiden radat on tehty pitkälti tiimityönä: lasten radat myös viestin osalta Markku Lehto, viestin radat Jorma Pelkonen, H/D21-H/D45 Tarja Pääkkönen ja vanhemmat veteraaniradat H/D50-H/D85 Regina Kalenius. Uskomme ratojen tarjoavan sopivasti haasteita ja suunnistusnautintoa kaikkien sarjojen kilpailijoille!

Ratamestarit