Uusimmat uutiset

 

Tävlingsdirektiv DM 2019
 

Preliminära tävlingsdirektiv (senaste ändring 9.8.2019)

OBS ! Var ytterst försiktiga och följ arrangörernas anvisningar då ni går över vägen till tävlingscentralen från parkeringen. Backen skymmer sikten för bilarna som kör längs Höstnäsvägen. 

Nylands DM i lång distans och stafett 10-11.8 i Kjulböle, Snappertuna

Gemensamma direktiv för båda dagarna 10-11.8

Regler: För tävlingen gäller SSL:s grenregler, områdets DM-direktiv samt arrangörernas direktiv.

Funktionärer:
Tävlingsledare: Marja-Liisa Lehto
Banmästare: Tarja Pääkkönen, Regina Kalenius, Jorma Pelkonen, Markku Lehto
Resultatservice: Result Fellow Risto Kivinen
Kontrollant: Ville Koponen Lynx
Tävlingsjury: ordf. Jorma Helin Rasti Jyry, medl. Katja Kyckling Lynx, Marko Loukkalahti Hiki

Karta: sex färgs utskriftskarta 8/2019, kartläggare Markku Lehto, ekvidistans 5 m, skala 1:10 000 och 1:7500. Vätskekontrollen är utmärkt på kartan. Under den gångna veckan har några kalhyggen uppkommit i terrängen. Kartan är uppdaterad med dessa. Spåren efter skogsmaskiner kan synas i terrängen.

I tävlingscentralen finns café (OBS! ENDAST KONTANTBETALNING) info, WC, första hjälp, barnpassning, omklädningstält, modellkontroll och 0-stämpel.

Emit-hyreskort bör lösas ut från Info. Avgift 5€. För borttappat eller söndrat Emit-kort debiteras en avgift på 90€. Ändring av Emit-nummer efter anmälningstiden görs i Info och kostar 2€.

Målfunktioner: I tävlingen används målstämpling. Avsaknad målstämpling leder till diskvalificering. Sista kontrollen är gemensam för alla klasser. Tävlande som avbryter anmäler sig i målet eller springer normalt i mål. Målet stängs kl. 16.00.

Resultaten finns till påseende på resultattavlan i tävlingscentralen och på Karis Uras hemsidor www.karjaanura.net efter att resultaten blivit klara.

Förbjudna områden är skilt utmärkta på kartan.

Första hjälpen finns i tävlingscentralen.

Priser: DM-medaljer delas ut efter att resultaten är klara. Alla i klassen RR premieras.

Parkering: enligt arrangörernas anvisningar på åker ca 800 m från tävlingscentralen. P-avgift 2€/dag. P-biljett bör köpas från Info. Reservera jämna pengar. Vid avsaknad av P-biljett, uppbärs en avgift på 5€ vid utkörning från parkeringen.

Navigering: navigeringsadressen är Höstnäsvägen 362, 10710 Snappertuna.

Individuella tävlingens direktiv 10.8

Starternas funktioner: Alla tävlande använder tävlingsnummer, som hittas i tävlingscentralen i mappar. Emit-kontrollbrickor samt lösa kontrolldefinitioner finns i starten. Första start kl. 11.00.

Start 1: Avstånd till starten är 800 m, snitslingens färg framgår från infopålen. Tävlande ropas till startfållan 4 min före sin starttid.

Start 2: Avstånd till starten 100 m, snitslingens färg framgår från infopålen. Tävlande ropas till startfållan 5 min före sin starttid. Klasserna H/D10RR och H/D11TR–tävlande får kartan 2 min före sin starttid, H/D14, H/D13, H/D12 får kartan 1 min före sin starttid. I starten ges instruktioner gällande RR-banans snitsling och kontroller. Snitslingen i terrängen är gjord med vitt enhetligt band på marken. RR-märke finns på kontrollstämpeln och kontrollflaggan.

H-klasser

Distans

Karta

Vätske

kontroll

Start

D-klasser

Distans

Karta

Vätske

kontroll

Start

H21

11,5 km

1:10 000 A3

ja

1

D21

7,8 km

1:10 000 A3

ja

1

H35

8,6 km

1:10 000 A3

ja

1

D35

6,5 km

1 :10 000 A4

nej

1

H40

7,8 km

1:10 000 A3

ja

1

D40

5,8 km

1 :10 000 A4

nej

1

H45

7,1 km

1:10 000 A3

ja

genom ruttval

1

D45

5,8 km

1 :10 000 A4

nej

1

H50

6,4 km

1:7500 A3

nej

1

D50

5,7 km

1:7500 A3

nej

1

H55

6,1 km

1:7500 A3

nej

1

D55

5,2 km

1:7500 A3

nej

1

H60

5,7 km

1:7500 A3

nej

1

D60

4,4 km

1:7500 A4

nej

1

H65

5,2 km

1:7500 A3

nej

1

D65

3,7 km

1:7500 A4

nej

1

H70

4,4 km

1:7500 A4

nej

1

D70

3,1 km

1:7500 A4

nej

1

H75

3,7 km

1:7500 A4

nej

1

D75

3,1 km

1:7500 A4

nej

1

H80

2,4 km

1:7500 A4

nej

1

D80

2,4 km

1:7500 A4

nej

1

H85

2,4 km

1:7500 A4

nej

1

D85

2,4 km

1:7500 A4

nej

1

H20

8,6 km

1:10 000 A3

nej

1

D20

6,5 km

1 :10 000 A4

nej

1

H18

7,1 km

1:10 000 A3

ja

genom ruttval

1

D18

5,1 km

1 :10 000 A4

nej

1

H16

5,1 km

1:10 000A4

nej

1

D16

4,5 km

1 :10 000 A4

nej

1

H15

4,5 km

1:10 000A4

nej

1

D15

4,5 km

1 :10 000 A4

nej

1

H14

2,9 km

1:7500 A5

nej

2

D14

2,9 km

1:7500 A4

nej

2

H13

2,4 km

1:7500 A5

nej

2

D13

2.4 km

1:7500 A5

nej

2

H12

2,0 km

1:7500 A5

nej

2

D12

2,0 km

1:7500 A5

nej

2

H11TR

1,6 km

1:7500 A5

nej

2

D11TR

1,6 km

1:7500 A5

nej

2

H10RR

1,7/2,4 km

1:7500 A5

nej

2

D10RR

1,7/2,4 km

1:7500 A5

nej

2

 

Karta: sex färgs utskriftskarta, 8/2019, skala 1:10 000 och 1:7500, ekvidistans 5 m. Kartan är i plastfodral. En gammal karta över tävlingsområdet finns på anslagstavlan i tävlingscentralen. Kartorna samlas inte in i målet.

Kontrolldefinitionerna är trycka på tävlingskartan. Lösa kontrolldefinitioner finns i starten, egen fastsättning med.

U-klassen: Orienterare från andra områden får delta i tävlingen som utomstående. Klasserna bildas och starttiderna lottas ut utan att skilja på utomstående och de som deltar i DM-tävlingen. Resultaten uppgörs dock så att förutom en lista med alla resultat görs även en resultatlista över enbart de som deltar i DM-tävlingen.

Vätskekontroll finns på lördag för klasserna H/D21, H35, H40, H45, H20, H18 och är utmärkt på kartan.

Stafettens direktiv 11.8

Karta: sex färgs utskriftskarta 8/ 2019, skala 1:10 000 och 1:7500, ekvidistans 5 m. Kartanär i plastfodral. Kartans storlek är A3, A4 eller A5. På baksidan av kartan finns lagets nummer samt sträcka angivet. En karta över tävlingsområdet finns till påseende vid start-/växlingsområdet.

Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan, inga lösa kontrolldefinitioner.

Stafettklasser, distanser och karta:

H-klasser

Distans

Karta

D-klasser

Distans

Karta

H21

8,1 km

1:10 000 A3

D21

5,6 km

1:10 000 A4

H35

5,6 km

1:10 000 A4

D35

4,5- 4,6 km

1:10 000 A4

H45

4,5- 4,6 km

1:10 000 A4

D45

4,0 km

1:10 000 A4

H50

4,0- 4,1 km

1:7500 A4

D50

3,3 km

1:7500 A4

H55

4,0- 4,1 km

1:7500 A4

D55

3,3 km

1:7500 A4

H60

4,0- 4,1 km

1:7500 A4

D60

3,2 km

1:7500 A4

H70

3,3 km

1:7500 A4

D70

3,2 km

1:7500 A4

H75

3,2 km

1:7500 A4

D75

3,2 km

1:7500 A4

H20

4,5- 4,6 km

1:10 000 A4

D20

4,5- 4,6 km

1:10 000 A4

H18

4,5- 4,6 km

1:10 000 A4

D18

4,0 km

1:10 000 A4

H16

4,0 km

1:10 000 A4

D16

4,0 km

1:10 000 A4

H11-14

2,2 km

1:7500 A5

D11-14

2,2 km

1:7500 A5

 

Deltagare i veteranklasserna bör höra till åldersklassen 35 eller äldre. Åldern bestäms enligt födelseåret under tävlingssäongen. Om det till veteranklasserna anmäls högts två lag, kan klasserna sammanslås.

Klass

Lagets sammanlagda ålder minst 

Lagmedlemmens ålder minst

H/D35

105 år

35 år

H/D45

130 år

35 år

H/D50

150 år

40 år

H/D55

170 år

45 år

H/D60

190 år

50 år

H/D70

210 år

60 år

H/D75

225 år

70 år

 

Alla klasser har tre sträckor. Alla klasser har gaffling. Klasserna H/D11-14 har snitsling i skogen som hjälp, snitslingen är tryckt på kartan. Stafettens startsnitsling 300 m ingår i banlängderna.

Löpordning: Ifall den avviker från det som meddelats vid anmälningen, bör ändringen göras senast på lördag 10.8 kl. 18 i Irma-tjänsten.

Stafettens tävlingsnummer och Emit-kontrollbrickor hämtas från Info föreningsvis. Alla tävlingsnummer samlas in i målet. Egna säkerhetsnålar med.

Starter: Starterna sker stegvis från tävlingscentralen enligt följande tidtabell:

Kl. 11.00 klasserna: H21, D21, H45, H16, H50, H70, H75
Kl. 11.10 klasserna: H35, D35, D45, D16, H55, D50, D60, D11-14
Kl. 11.20 klasserna: H20, D20, H18, D18, H60, D55, D70, D75, H11-14

Starfunktioner: Till start-/växlingsområdet bör tävlande absolut gå in via inskrivningspunkten, dit enbart tävlande med tävlingsnummer har tillträde. Den tävlandes uppgifter läses in med tävlingsnumets streckkod och Emit-kortet med kortläsaren vid ingången till start och växling. Varje tävlande bör ha ett eget Emit-kort, som nollas vid ingången till start-/växlingsområdet.

Första sträckans karta delas ut i nummerordning till första sträckans löpare. Kartan får inte öppnas innan startsignalen. Starten sker på speakerns startkommando. Tjuvstart leder till diskvalificering av laget. Alla lag måste springa via K-punkten.

Växling: Från sista kontrollen snitsling till växlingsområdet. Tävlande som kommer till växlingsområdet springer enligt skyltningen till rätt växlingsfålla. Hen stämplar, ger kartan till funktionären, fortsätter till kartställningen och tar egna lagets följande sträckas karta. Tävlande för kartan till följande tävlande vid växlingsbommen. Tävlingsnumret måste vara synligt under växlingen och vid kartställningen. Tävlande är ansvarig för att hen får lagets egna karta. Att springa med fel karta leder till diskvalificering. Om lagets karta inte finns i kartställningen, får tävlande en ny karta av funktionären, men tidsförlusten kompenseras inte.

Målet: Tävlanden som anländer till mål springer längs snitslingen till målområdet och målstämplar. Placeringen bestäms enligt kameror vid mållinjen. Från målområdet avlägsnar sig tävlande längs snitslingen till Emit-kortkontrollen. Tävlanden som avbrutit springer/går i mål normalt. Vid Emit-kortkontrollen bör tävlande meddela om avbrytandet.

Samstart för andra och tredje sträckan sker enligt anvisningar av speakern ungefär kl. 13.30. I samstarten får även löpare från de lag som avbrutit eller blivit diskvalificerade starta. Efter samstarten får föreningen hämta sin kartpåse, där alla insamlade kartor finns.