Uusimmat uutiset

 

Tävlingsdirektiv Billnäs Medeldistans 30.3.2019
 

Tävlingsdirektiv Billnäs Medeldistans i Snappertuna 30.3.2019

För tävlingen gäller SSL:s grenregler samt arrangörernas direktiv.

Karta: sex färger, utskriven 3/2019, skala 1:10 000 och 1:7500 (från 50 år uppåt), ekvidistans 5 m, kartläggare Markku Lehto.

Funktionärer: Tävlingsledare: Marja-Liisa Lehto (tfn 045 2063324, marja-liisa.lehto(at)2me.fi), Informatör: Tarja Pääkkönen (tfn. 040 5182295, tarja.paakkonen(at)2me.fi), Banmästargruppens ledare: Markku Lehto, Kontrollant: Erkko Pyy, Angelniemen Ankkurit.

Tävlingsjury: ordförare Klaus Vänttinen HiKi , medlem Stefan Fiskars OK Raseborg, Marko Loukkalahti HIKi.

Klasser och banlängder:

H21A 6,8 km

H21C 3.4 km

H35 5,7 km

H40 5,1 km

H45 4,6 km

H50 4,3 km

H55 4,0 km

H60 3,4 km

H65 3,2 km

H70 3,0 km

H75 2,6 km

H80 2,2 km

H20 5,1 km

H18 4,6 km

H16 4,0 km

H14 1,6 km

H13 1,4 km

H12 1,2 km

D21A 5,5 km

D21C 2.0 km

D35 4,7 km

D40 4,0 km

D45 3,9 km

D50 3,4 km

D55 3,4 km

D60 2,6 km

D65 2,6 km

D70 2,2 km

D75 2,2 km

D20 4,7 km

D18 4,0 km

D16 3,9 km

D14 1,4 km

D13 1,2 km

D12 1,2 km

 

Start: Avståndet till start 750 m. Första starten är kl.12.00. Granskningskorten till Emit-brickan och lösa kontrollangivelser finns vid starten. Tävlande ropas till startfållan 4 minuter före angiven starttid. Klasserna H/D14, H/D13, H/D12 får kartan 1 min före start. Ingen WC vid starten.

Tävlingsnumren är i tävlingscentralen. Alla använder tävlingsnummer. Tävlande bör ha egna säkerhetsnålar med.

Emit-hyrbrickan bör lösas ut från Info, avgift 5 euro. Ändring av Emit-nummer på tävlingsdagen görs i Info och kostar 2 euro. Tävlande är själv ansvarig för att Emit-brickan fungerar i starten och Emit-numret är i enlighet med startlistan. Kontrollera att Emit-brickan fungerar, batteriet kan ha slocknat under vintern. Eventuella Emit-ändringar efter anmälningstiden men innan tävlingsdagen kan göras per e-post till Risto Kivinen (risto.kivinen(at)resultfellows.com).

Målet stängs kl 16.00. I tävlingen används målstämpling. Avsaknaden av målstämpling leder till diskvalificering. Sista kontrollen är gemensam för alla klasser. Avbrutna tävlande anmäler sig i målet eller springer normalt i mål. Tävlingsnumren samlas in i målet.

Tvätt: Inga tvättmöjligheter. Utrymme för omklädning finns inne på ladugårdens vind.

I tävlingscentralen finns Info, café, WC, första hjälp, barnpassning, modellkontroll och 0-stämpel.

Prisutdelning i klasserna H/D21A, H/D12-H/D14 i tävlingscentralen. Övriga klasser kan hämta sina priser från prisbordet efter att resultaten är klara. Antal priser framgår från listan på resultattavlan.

Resultaten finns till påseende på resultattavlan, i Irma samt på Karis Uras hemsida www.karjaanura.netMellantiderna finns  endast på tävlingens hemsidor.

Vägvisning: börjar i korsningen mellan Hyvinge-Hangöväg 25 och Snappertuna väg 1102.

Parkering: Vid landsvägen. Reservera tid för att flytta dig till tävlingscentralen! Avstånd till tävlingscentralen max 2,2 km.

Husvagn och husbilar: Meddela till tävlingsledaren per e-post marja-liisa.lehto(at)2me.fi, om du kommer med husvagn eller husbil. Parkeringen sker på Snappertuna brandstation. Avstånd till tävlingscentralen ca. 1,5 km.

Lycka till!

Karis Ura