Ratamestarin lausunto 

Karjaa-rastien tämänkertainen maasto sijoittuu Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rajamaille. Komeana 

avokalliomaastona se on mielestäni kuitenkin enemmän sukua naapurimaakunnan vastaaville hienoille

suunnistusalueille kuin uusmaalaisille sukulaisilleen. Lähinnä mieleen tulevat Salon seudun jyrkkärinteiset ja  

taitoa vaativat kilpamaat, vain muutaman kymmenen kilometrin päässä Fagerstenista. 

Fagersten on heinäkuun alussa  entisessä Tenholassa, nykyisessä Raaseporissa, järjestettävien kisojen 

kartan nimi. Nimi puolestaan juontaa juurensa jääkauden muodostamista suurehkoista, miljoonien 

pikkukivien kivipelloista ns. pirunpelloista, joita on kartan pohjoisosassa. Niillä ei suunnisteta.

Kisa-alue on kauttaaltaan talousmetsää, jota kuitenkin on hoidettu huolella. Metsää on tietysti hakattu, 

mutta uutta on istutettu tilalle. Siten tiheikköjäkin on, mutta ei kovin laajoja ja ne ovat yleensä juostavissa. 

Joitakin avohakkuitakin on ilmaantunut metsään parin kartoitusvuoden aikana, mutta ne ikään kuin 

kuuluvat kuvaan, eivätkä ainakaan merkittävästi hidasta kulkua kisamaastossa.

Fagersten näyttääkin korkeuseroistaan huolimatta kuuluvan lähinnä nopeitten suunnistusmaastojen 

perheeseen. Niinpä parhaat esimerkiksi miesten päämatkalla saattavat kiitää kilometrin alle kuuden 

minuutin kilometrivauhtia. Paitsi kaverista se saattaa olla kiinni myös kelistä. 

 

Tervetuloa Raaseporiin

Markku Lehto

Ratamestariryhmän johtaja