Karis Ura fortsätter med egenhandsorienteringen fram till nästa tävling, alltså ända t.o.m. 4.7.2021. Vi meddelar skilt då de normala Måndagsträningarna börjar. Följ med vår hemsida (www.karjaanura.net).

Vi erbjuder varje vecka en karta med alla kontroller, du planerar själv en rutt som passar dig. Kartan finns i en kartlåda på startplatsen. Länken till kartlådan hittar du i Måndagsorienteringstabellen på hemsidan. Kartan finns tillgänglig hela veckan från måndag till söndag med undantag den första veckan då kartan finns tillgänglig redan från lördag 3.4.
Kom ihåg att desinficera händerna innan du rör kartlådan!
Kom ihåg att fylla i listan med kontaktuppgifter! Detta är viktigt eftersom vi för statistik över deltagarantalet på alla träningstillfällen och följer upp betalningarna.

Kartavgiften är 7,-/st. för utomstående. Betala kartavgiften via MobilePay (mottagare 71514 Karjaan-Karis URA), med ePassi (Karjaan URA) eller till Karis Uras konto FI97 4055 8740 0058 13 och skriv ditt och kartans namn i meddelandefältet. Alla under 18 år samt föreningens medlemmar får kartan gratis.

Startplatsen är utmärkt med en kontrollflagga med bokstaven K. Kontrollerna är märkta med kontrollflaggor, inga koder finns på flaggorna. Kontrolldefinitionerna finns på kartan. Om en kontrollflagga har fallit eller saknas, meddela banmästaren. Meddela banmästaren även om kartorna håller på att ta slut, så vi kan föra fler kartor till följande orienterare.

Träningarna är under Coronatiden inte avsedda för att träffa mänskor eller för samvaro, och är därför inga publiktillställningar utan endast en möjlighet till egenhändig, hälsosäker motion ute i naturen utan social kontakt utanför den egna familjekretsen. För att undvika Coronasmitta rekommenderar vi inte samåkning.

Alla orienterar på eget ansvar!
Följ myndigheternas instruktioner, begränsningar och rekommendationer!
Undvik närkontakt!
Kom ihåg att parkeringen inte får störa trafiken och det är förbjudet att parkera på privata gårdsområden eller privata vägar annat än på skilt markerade platser!