Ajanjakso (ma-su)/
Tidsperiod (må-sö)

Kartta/Karta

Ratamestari/
Banmästare

Lähtöpaikka ja karttalaatikko/
Startplats och kartlåda

6.4.-12.4.

Telegrafberget   

Kenneth Weber
puh. 040 7172 167    

Snappertuna

13.4.-19.4.

Kjulböle

Tomas Björklöf
puh. 044 096 1211

Bredäng

20.4.-26.4.

Båsa

Tarja Pääkkönen
puh. 040 518 2295

Båsa

27.4.-3.5.

Bredslätt

Hannu Yliuntinen
puh. 040 543 4005

Bredslätt

4.5.-10.5.

Billnäs

Mikaela Sundman
puh. 041 545 3922

Billnäs

11.5.-17.5.

Lövkulla

Peter Björklöf
puh. 040 534 9547

Lövkulla

18.05.-24.05.

Göle

Harald Knapinen
puh. 040 838 9770

Göle

25.05.-31.05,

Påminne

Roy Hellen
puh. 040 083 8236

Påminne

1.6.-7.6.

Telegrafberget
länsi

Rejio Tarvainen
puh. 040 702 6338

Snappertuna

8.6.-14.6.

Kattögat

Markku Lehto
puh. 040 844 7864

 

15.6.-21.6.

Grantorp

Niklas Rosenblad
puh. 040 511 3177

 
22.6.-28.6.

Rahnola

Bo Sundman
puh. 044 334 8602

 

 

Karjaan Uran ”Viikon kartta” tarjoaa 6.4. – 28.6. välisenä aikana mahdollisuuden omatoimiseen suunnistusharjoitukseen ilman sosiaalisia kontakteja itselle sopivana aikana yksin tai perheen kanssa. Harjoituksen aikana noudata ja seuraa viranomaisten antamia rajoituksia ja ohjeita!

”Viikon kartalla” on kaikki rastit merkitty karttaan, joten voit suunnitella itsellesi sopivan radan tai etsiä kaikkia rasteja omassa järjestyksessä. Kartta on lähtöpaikassa olevassa karttalaatikossa, josta voit hakea kartan koko viikon aikana (ma-su).

Muista kirjoittaa nimesi, lasten ikä sekä mahdollinen seuran nimi osallistujajlistaan.Täytä lista, joka löytyy karttalaatikosta ja jossa kysytään yhteystietosi (myös seuran jäsen). Tilastoimme osallistujat, joten on ärkeää jättää yhteystietosi. Lähtöpaikan ja karttalaatikon löydät taulukon linkistä yllä.

Karttamaksu on 5 euroa/kpl seuran ulkopuolisilta. Maksa karttamaksu Karjaan Uran tilille FI97 4055 8740 0058 13 ja kirjoita viestikenttään oma nimesi ja kartan nimi. Kaikki alle 18-vuotiaat ja seuran jäsenet saavat kartan ilmaiseksi. Ole ystävällinen ja ilmoita Marja-Liisalle puh. 045 2063324 jos kartat ovat vähissä, voidaan tuodaan lisää seuraaville suunnistajille.

Rasteja on 15-20 kpl ja ovat merkitty maastoon ainoastaan rastilipuilla. Lähtökolmio on merkitty rastilipulla, jossa on K-kirjain. Rastilipuissa on sama koodi kuin rastinmääritteissä. Jos huomaat, että rastilippu on pudonnut tai kadonnut, ilmoita siitä ratamestarille.

Muista, että jokainen suunnistaa omalla vastuulla!
Seuraa viranomaisten ohjeita, rajoituksia ja suosituksia sekä vältä lähikontakteja!
Muista, että paikoitus ei saa häiritä muuta liikennettä eikä tapahtua yksityisellä piha-alueella/tiellä!

 

Karis Uras ”Veckans karta” erbjuder under tiden 6.4 - 28.6 möjligheten att orientera på egen hand utan sociala kontakter ensam eller tillsammans med familjen när det passar dig. Under träningen bör du följa myndigheternas begränsningar och instruktioner!

På ”Veckans karta” finns alla kontroller utmärkta, det ger dig möjlighet att planera din egen bana eller leta efter alla kontroller i den ordning du vill. Kartan finns i en kartlåda på startplatsen och finns tillgänglig hela veckan (må-sö).

Kom ihåg att skriva ditt namn, barnets ålder samt eventuellt föreningsnamn på listan.Fyll i listan för kontaktuppgifter som finns i kartlådan (även föreningsmedlem). Vi för statistik över deltagarna, så det är viktigt att lämna dina kontaktuppgifter. En link till startplatsen och kartlådan hittar du i tabellen ovan.

Kartavgiften är 5,-/st för utomstående. Betala kartavgiften till Karis Uras konto FI97 4055 8740 0058 13 och skriv ditt och kartans namn i meddelandefältet. Alla under 18 år och föreningens medlemmar får kartan gratis. Vänligen meddela Marja-Liisa tel. 045 2063324 ifall kartorna håller på att ta slut, så mer kartor kan hämtas till följande orienterare.

Det finns ca 15-20 st. kontroller och de är utmärkta i terrängen endast med kontrollflaggor. Startplatsen är också utmärkt med en kontrollflagga med bokstaven K. Kontrollflaggorna har samma kod som kontrolldefinitionerna. Om du märker att en kontrollflagga har fallit eller saknas, vänligen meddela banmästaren.

Kom ihåg att alla orienterar på eget ansvar!
Följ myndigheternas instruktioner, begränsingar och rekommendationer samt undvik närkontakt!
Kom ihåg att parkeringen inte får störa trafiken och det är förbjudet att parkera på privata gårdsområden och privatvägar!