Ajanjakso (ma-su)/
Tidsperiod (må-sö)

Kartta/Karta

Ratamestari/
Banmästare

Lähtöpaikka ja karttalaatikkoa/
Startplats och kartlåda

6.4.-12.4.

Telegrafberget   

Kenneth Weber
puh. 040 7172 167    

Snappertuna

13.4.-19.4.

Bredäng

Tomas Björklöf
puh. 044 096 1211

 

20.4.-26.4.

Båsa

Tarja Pääkkönen
puh. 040 518 2295

 

27.4.-3.5.

Bredslätt

Hannu Yliuntinen
puh. 040 543 4005

 

4.5.-10.5.

Billnäs

Mikaela Sundman
puh. 041 545 3922

 

11.5.-17.5.

Lövkulla

Peter Björklöf
puh. 040 534 9547

 

 

Karjaan Uran ”Viikon kartta” tarjoaa 6.4. –17.5. välisenä aikana mahdollisuuden omatoimiseen suunnistusharjoitukseen ilman sosiaalisia kontakteja itselle sopivana aikana yksin tai perheen kanssa. Harjoituksen aikana noudata ja seuraa viranomaisten antamia rajoituksia ja ohjeita!

”Viikon kartalla” on kaikki rastit merkitty karttaan, joten voit suunnitella itsellesi sopivan radan tai etsiä kaikkia rasteja omassa järjestyksessä. Kartta on lähtöpaikassa olevassa karttalaatikossa, josta voit hakea kartan koko viikon aikana (ma-su).

Täytä lomake, jossa kysytään yhteystietosi ja jätä karttalaatikkoon (myös seuran jäsen). Lähtöpaikan ja karttalaatikon löydät taulukon linkistä yllä.

Karttamaksu on 5 euroa/kpl seuran ulkopuolisilta. Maksa karttamaksu Karjaan Uran tilille FI97 4055 8740 0088 13 ja kirjoita viestikenttään oma nimesi ja kartan nimi. Kaikki alle 18-vuotiaat ja seuran jäsenet saavat kartan ilmaiseksi. Ole ystävällinen ja ilmoita ratamestarille mikäli kartat ovat vähissä, niin karttoja voidaan tuoda lisää seuraaville suunnistajille.

Rasteja on 15-20 kpl ja ovat merkitty maastoon ainoastaan rastilipuilla. Lähtökolmio on merkitty rastilipulla, jossa on K-kirjain. Rastilipuissa on sama koodi kuin rastimääritteissä. Jos huomaat, että rastilippu on pudonnut tai kadonnut, ilmoita siitä ratamestarille.

Muista, että jokainen suunnistaa omalla vastuulla!
Seuraa viranomaisten ohjeita, rajoituksia ja suosituksia sekä vältä lähikontakteja!
Muista, että paikoitus ei saa häiritä muuta liikennettä eikä tapahtua yksityisellä piha-alueella/tiellä!

 

Karis Uras ”Veckans karta” erbjuder under tiden 6.4 -17.5 möjligheten att orientera på egen hand utan sociala kontakter ensam eller tillsammans med familjen när det passar dig. Under träningen bör du följa myndigheternas begränsningar och instruktioner!

På ”Veckans karta” finns alla kontroller utmärkta, det ger dig möjlighet att planera din egen bana eller leta efter alla kontroller i den ordning du vill. Kartan finns i en kartlåda på startplatsen och finns tillgänglig hela veckan (må-sö).

Fyll i blanketten för kontaktuppgifter och lämna den i kartlådan (även föreningsmedlem). En link till startplatsen och kartlådan hittar du i tabellen ovan.

Kartavgiften är 5,-/st för utomstående. Betala kartavgiften till Karis Uras konto FI97 4055 8740 0088 13 och skriv ditt och kartans namn i meddelandefältet. Alla under 18 år och föreningens medlemmar får kartan gratis. Vänligen meddela banmästaren ifall kartorna håller på att ta slut, så mer kartor kan hämtas till följande orienterare.

Det finns ca 15-20 st. kontroller och de är utmärkta i terrängen endast med kontrollflaggor. Startplatsen är också utmärkt med en kontrollflagga med bokstaven K. Kontrollflaggorna har samma kod som kontrolldefinitionerna. Om du märker att en kontrollflagga har fallit eller saknas, vänligen meddela banmästaren.

Kom ihåg att alla orienterar på eget ansvar!
Följ myndigheternas instruktioner, begränsingar och rekommendationer samt undvik närkontakt!
Kom ihåg att parkeringen inte får störa trafiken och det är förbjudet att parkera på privata gårdsområden och privatvägar!