Omatoimiset suunnistusharjoitukset jatkuvat Maanantairastien jälkeen samoilla kartoilla tiistaista-sunnuntaihin alkaen 7.7. Maanantairasteilla on Emit-leimasimet ja ajanotto. Tulokset ja väliajat julkaistaan harjoituksen jälkeen Uran sivuilla.

Orienteringsträningar på egen hand fortsätter efter Måndagsträningarna på samma kartor från tisdag till söndag med början 7.7. Vid Måndagsträningarna finns Emit-stämpling och tidtagningen. Resultat och mellantider publicerars efteråt på Uras hemsidor. 

 

Kiitos toimitsijoille, maanomistajille ja kilpailijoille onnistuneesta kilpailusta.
Kilpailuun osallistuneet kiittivät kilpailusta ja kehuivat maastoa, ratoja ja karttaa.

Tack till funktilonärerna, markägarna och deltagarna för en lyckad tävling.
Deltagarna tackade för tävlingen och berömde terrängen, banorna och kartan.

Tulokset / Resultat