KVÄLLSTÄVLING – Öppen närtävling i sprintorientering i Billnäs, Raseborg
För tävlingen gäller SSL:s regler för närtävling och sprintsträckor. Tävlanden får inte använda spikskor eller orienteringsskor med metalldubbar.
 
Klasser och sträckor:
H/D21A, H35-H85, D35-D80, H/D20, H/D18, H/D16, H/D14, H/D12, H/D10.
Ingen motionsorientering. Stadgeenliga sprintsträckor.
 
Deltagaravgift: 
H/D10-H/D16: 10 euro
H/D18-H85/D80: 16 euro
Betalas i samband med anmälningen i IRMA-tjänsten.
 
Anmälan: 
Bör göras senast på måndag 18.9.2023 kl. 23.59 i IRMA-tjänsten.
Ingen efteranmälning.
 
Vägvisning: 
Börjar i korsningen av vägarna 25 och 111 (ABC Karis anslutning), varifrån ca 5 km till parkeringen.
 
Starttider: 
Start mellan kl. 17:30-18:30, starttid kan väljas i förväg efter att anmälningstiden gått ut (noggrannare tidpunkt meddelas i tävlingsdirektiven). För de som inte valt starttid inom utsatt tid lottar arrangören ut starttiden.
 
Start:
I närheten av tävlingscentralen.
 
Stämplingssystem: 
Emit. I samband med anmälningen måste Emit-kortets nummer anges. Arrangören reserverar ett hyremit-kort till dem som inte uppgett sitt Emit-nummer. Kortet avhämtas från Info, hyra 5 euro/kort.
 
Karta: 
Sprintorienteringskarta 09/2023 skala 1:3000 från H/D45  uppåt och  H/D10-14, övriga klasser 1:4000, ekvidistans 2,5 m.
 
Funktionärer: 
Tävlingsledare Marja-Liisa Lehto (karjaan.ura(at)gmail.com, tfn.0452063324), banmästare Milko Lehto, kontrollant Vesa Elovaara, Angelniemen Ankkuri.
 
Informatör: 
Jonna Sten (stenjonna(at)gmail.com ).
 
Tvätt och omklädning: 

Inga tvättmöjligheter eller omklädningsutrymmen finns. 

Service: 
Info, Modellkontroll och 0-stämpel, Första hjälp, Cafe

Parkering: 
På Billnäs bruks område, närmare info i tävlingsdirektiven.

Tävlingscentral:
Tävlingscentralen finns på Billnäs bruks område. På området finns sevärdheter, restaurang- och inkvarteringsmöjligheter osv, mer info på adressen billnas.fi


 
Välkommen!
Karis Ura