Ratamestariryhmän vetäjä / Banmästargruppens ledare

Maastokauden avauskilpailun Billnäsin Keskimatkan kilpailukeskus pitkänä perjantaina sijaitsee Fagerviikin historiallisen ruukkiyhdyskunnan ytimessä. Hyväjuoksuisista ja lähes puistomaisista metsistään Fagervik tunnetaan myös suunnistajan taidot tiukasti puntariin asettavasta maaston monimuotoisuudesta, jyrkähköjen avokalliomäkien pienipiirteisyydestä. Näin on tälläkin kertaa. Vanhan ruukkiyhteisön käyttämisen maalialueena mahdollistaa nyt puolestaan se, että kylän läpi kulkevan museotien eteläpuolelta on saatu käyttöön aivan ehtaa, ikinäsuunnistamatonta maastoa. Eikä muuallakaan uuden kartan alueella ole kilpailtu vuosiin.

Lumitilanne sunnuntaina 28.3.: Suurimmasta osasta kilpailumaastoa lumi on sulanut niin, ettei se juurikaan haittaa hyväkuntoista suunnistajaa. Lumetonta aluetta on maastosta noin 90 %. Huolimatta lämpimästä alkuviikosta eniten lunta saattaa kuitenkin tulevana perjantaina olla vielä suurten mäkien luoteis- ja pohjoisrinteillä, erityisesti melko uusissa tiheiköissä ja nuorissa usein avoimissa mäntymetsissä sekä koivikoissa. Jääksi muuttunut lumi saattaa koristaa kilpailupäivänä vielä myös luoteisia ja pohjoisia pellon- ja hakkuunreunoja. 

Markku Lehto, Milko Lehto
Ratamestarit

*****

Tävlingscentralen för terrängsäsongens öppningstävling Billnäs medeldistans på långfredagen ligger mitt i Fagerviks historiska brukssamhälle. Fagerviks skogar kännetecknas ofta som lätt löpta och nästan parkliknande samtidigt som de sätter orienterarens kunskap på prov med sin mångfald och branta småskaliga öppna bergsområden. Så är fallet också denna gång. Användningen av det gamla brukssamhället som målområde möjliggör för sin del att vi kan erbjuda en helt ny terräng söder om museivägen som aldrig använts till orientering tidigare. Även övriga terrängområden på den nya kartan har varit fredade från tävlingar under många år.

Snösituationen söndag 28.3: Snön har till största delen smultit i tävlingsterrängen och stör därför inte nämnvärt en orienterare med bra kondition. De snöfria områdena utgör ca 90% av terrängen. Trots den utlovade värmen i början av veckan kan det finns snö kvar inkommande fredag i sluttningar till stora backar som vetter mot nordost och norr, i rätt nya snårskogar och unga ofta öppna tallskogar samt i björkdungar. Snö som blivit till is kan ännu på tävlingsdagen också pryda de nordostliga och norra delarna av åkrar och kalhyggen.

Markku Lehto, Milko Lehto
Banmästare