Maastokauden avauskilpailun Billnäsin Keskimatkan kilpailukeskus maaliskuun lopulla sijaitsee Fagerviikin historiallisen ruukkiyhdyskunnan ytimessä. Hyväjuoksuisista ja lähes puistomaisista metsistään Fagervik tunnetaan myös suunnistajan taidot puntariin asettavasta maaston monimuotoisuudesta ja jyrkähköjen avokalliomäkien pienipiirteisyydestä. Näin on tälläkin kertaa. Vanhan ruukkiyhteisön käyttämisen maalialueena mahdollistaa puolestaan se, että kylän läpi kulkevan museotien eteläpuolelta on saatu käyttöön aivan ehtaa, ikinäsuunnistamatonta maastoa. Eikä muuallakaan uuden kartan alueella ole kilpailtu vuosiin. Kartta on allekirjoittaneen laatima.

Tävlingscentralen för terrängsäsongens öppningstävling Billnäs medeldistans i slutet av mars ligger mitt i Fagerviks historiska brukssamhälle. Fagerviks skogar kännetecknas ofta som lätt löpta och nästan parkliknande samtidigt som de sätter orienterarens kunskap på prov med sin mångfald och branta småskaliga öppna bergsområden. Så är fallet också denna gång. Användningen av det gamla brukssamhället som målområde möjliggör för sin del att vi kan erbjuda en helt ny terräng som aldrig använts till orientering tidigare. Även övriga terrängområden på den nya kartan har varit fredade från tävlingar under många år. Kartan är uppgjord av undertecknad.

Markku Lehto

Ratamestariryhmän vetäjä / Banmästargruppens ledare