Preliminära tävlingsdirektiv (senaste ändring 31.3)

För tävlingen gäller SSL:s tävlingsregler, instruktioner i Hälsosäkerhetsplanen (på finska) och tävlingsarrangörens instruktioner och regler. Håll säkerhetsavstånd, använd ansiktsmask, förutom under själva tävlingsprestationen, håll avstånd i starten, vid målet och då du avlägsnar dig från tävlingscentralen. Uppehåll dig inte onödigt på de allmänna områdena efter tävlingen, delta inte i tävlingen om du är sjuk. Följ alla anvisningar!

Karta: sex färger, utskriven 3/2021 skala 1:10 000 och 1:7500 från H/D50 uppåt samt för H/D12-14, ekvidistans 5 m, kartläggare Markku Lehto. Kontrolldefinitionerna är tryckta endast på kartan.

Funktionärer: Tävlingsledare: Marja-Liisa Lehto (tfn 045 2063324, marja-liisa.lehto(at)2me.fi) Informatör: Tomas Björklöf (tfn. 0440 961211, bjorkloftomas(at)gmail.com) Banläggargruppens ledare: Markku Lehto Kontrollant: Klaus Vänttinen, Hiidenkiertäjät.

Tävlingsjury: Ordförande: Jorma Helin Rasti Jyry Medlemmar: Benny Forsström OK Raseborg och Marko Loukkalahti HiKi vid behov blir möte  virtual. 

Klasser och banlängder:

H21A 6,5 km

H21C 2,5 km

H35 6,1 km

H40 5,7 km

H45 5,3 km

H50 5,1 km

H55 4,0 km

H60 4,4 km

H65 3,5 km

H70 2,8 km

H75 2,2 km

H80 1,8 km

H20 6,1 km

H18 5,7 km

H16 4,2 km

H14 1,9 km

H13 1,6 km

H12 1,4 km

 

D21A 5,5 km

D21C 1,9 km

D35 4,8 km

D40 4,0 km

D45 3,8 km

D50 2,8 km

D55 2,8 km

D60 2,0 km

D65 2,0 km

D70 1,8 km

D75 1,8 km

D80 1.8 km

D20 4,8 km

D18 4,0 km

D16 3,5 km

D14 1,5 km

D13 1,2 km

D12 1,2 km

 

Start: Första start kl. 10.00.
Start 1:
avståndet till starten är ca 1800 m. Snitsel med blå-gult band.
Klasser: H/D21A, H/D21C, H/D35-H/D55, H60, H65, H70, H/D20, H/D18, H/D16

Start 2: avståndet till starten är ca 550 m. Snitsel med oranget band.
Klasser: D60, D65, D70, D75, H75, H80, H/D14, H/D13, H/D12

Granskningskorten till Emit-kortet finns i starterna. Tävlingsnumren finns i tävlingscentralen. Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan, inga lösa kontrolldefinitioner. Tävlande ropas till startfållan 4 minuter före angiven starttid. Klasserna H/D14, H/D13, H/D12 får kartan 1 min före startIngen WC vid starterna. Håll säkerhetsavstånd!

Emit-hyrkort: avgift 5 euro, endast kortbetalning eller MobilePay. Emit-hyrkortet avhämtas från pristältet. För borttappat eller skadat Emit-hyrkort debiteras 90 euro. Tävlande är själv ansvarig för att Emit-kortet fungerar i starten och att Emit-numret är i enlighet med startlistan. Kontrollera att Emit-kortet fungerar vid nollstämplen i tävlingscentralen. Ett icke-fungerande Emit-kort leder automatiskt till diskvalificering. Eventuella Emit-ändringar efter normal anmälningstid men innan tävlingsdagen kan göras per e-post till Risto Kivinen (risto.kivinen(at)resultfellows.com). På tävlingsdagen görs Emit-ändringar i pristältet.

Startlistan: publiceras endast på föreningens hemsida www.karjaanura.netKontrollera i förväg ditt tävlingsnummer och starttid.

Målet: stängs kl. 17.00. I tävlingen används målstämpling. Avsaknaden av målstämpling leder till diskvalificering. Sista kontrollen är gemensam för alla klasser. Avbrutna tävlande anmäler sig i målet eller springer normalt i mål. I målet finns första hjälpen (bara akuta fall).

I tävlingscentralen: finns endast take-away caféförsäljning (helst kortbetalning och MobilePay), WC, modellkontroll och 0-stämpel. Ingen annan service. Suunnistajan kauppa och Pekka Sport finns på plats.

Resultaten: finns endast i Irma samt på hemsidan. Mellantiderna finns endast elektroniskt på hemsidan. Ingen resultattavla.

Priserna: lottas ut i förväg bland alla deltagare och vinnarna publiceras på förhand. Priset kan avhämtas från pristältet i tävlingscentralen, priserna postas inte. Vinnarna i huvudklasserna H/D21A och H/D14, H/D13, H/D12 får ett presentkort som skickas hem per post. Vi ber vinnarna lämna sina adressuppgifter i pristältet.

Vägvisning: börjar i korsningen av väg 186 och 1050.

Navigeringsadress: Fagerviksvägen 1135, 10250 Ingå.

Parkering: börjar kl. 8.00 runt maskinhallar på privatområde. Följ funktionärernas anvisningar. Reservera jämna pengar 2 euro, som du lämnar i en låda/burken som arrangörerna anvisar. Inga växelpengar ges tillbaka!

OBS! Följ anvisningar och iaktta försiktighet då du kör till parkeringen.

Husbilar och -vagnar: Meddela i förväg till tävlingsledare per e-post (marja-liisa(at)2me.fi) om du kommer med husbil eller -vagn. Följ vägvisningarna.

Välkommen till Fagervik !

Karis Ura