Öppen nationell orienteringstävling Karjaa-rastit i Fastarby, Raseborg

Klasser: H21A, H21AL, H21C, D21A, D21AL, D21C, H/D20, H35-H85, D35-D80, H/D18, H/D16, H/D14, H/D13, H/D12, H/D12TR, H/D10RR

Deltagaravgift: H/D10RR-H/D16 avgift10 euro, övriga klasser 20 euro. Betalas i samband med anmälningen i IRMA.

Anmälan: senast måndagen 28.6.2021 kl. 23.59 via IRMA-tjänsten. Ingen efteranmälning.

Val av starttid: Orienterare kan välja egen starttiden i tävlingens www-sida på tisdagen 29.6 kl. 10.00. onsdag 30.6 kl.18.00. Startlistorna finns till www-sidan  på fredagen 2.7.  De som inte har reserverat sin starttid skall lottas. 

Vägvisning: i korsningen av väg 111 och 52 (ca 3,5 km till tävlingscentralen), i korsningen av väg 111 och 25 (ca 25 km till tävlingscentralen). Navigatoradress: Kungsvägen 336, 10520 Tenala.

Första start: Kl. 11.00

Starter: Avstånd till start 1 är 1200 m och 200 m till start 2.

Stämplingssystem: Emit. I samband med anmälningen måste Emit-kortets nummer meddelas. Arrangören reserverar ett hyremit-kort till dem som inte uppgett sitt Emit-nummer. Kortet avhämtas från info, hyra 5 euro/kort.

Karta: 1:7500 från klasserna H/D45 och barnens klasser H/D10RR-H/D14, övriga klasser 1:10 000, 6-färgs utskriftskarta 6/2021.

Funktionärer: Tävlingsledare Marja-Liisa Lehto (email: marja-liisa.lehto(at)2me.fi, tfn.0452063324), banläggargruppens ledare Markku Lehto, kontrollant Kari Mamia Hiidenkiertäjät.

Informatör: Tomas Björklöf (tfn. 044 0961211, e-mail bjorkloftomas(at)gmail.com).

Tvätt och omklädning: Inga tvättmöjligheter eller omklädningsutrymmen finns.

Tävlingscentralen: Mål, Info, Första hjälp, Takeaway-punkt, försäljning av orienteringfsartiklar.

Parkering: På åker vid tävlingscentralen. P-avgiften är 2 euro, reservera jämna pengar! Betalas vid inkörning till P-platsen. Växelpeng ges inte tillbaka!

 

Välkommen!

Karis Ura