Tämänkesäiset Karjaa-rastit suunnistetaan pitkinä matkoina Fagerstenin
kartalla.

Tässä monipuolisessa maastossa on sekä jyrkkiä ja pienipiirteisiä
kallioalueita että nopeita mäntykankaita, soita, peltoja, pienehköjä
hakkuita, metsälampia ja jokunen polku sekä metsäautotiekin. Pääosin
kilpailualueella on, joitakin tiheiköitä lukuun ottamatta, oikein hyvä
näkyvyys. Kulkemista saattavat nopeuttaa riistaeläinten tekemät pienet
kulku-urat, joita ei poluiksi voi kuvata.

Kartta on mielestäni tasalaatuinen ja kauttaaltaan erinomaisesti
suunnistukseen soveltuva - kuten maastokin. Tekemäni karttavaellukset
ovat olleet nautinnollisia riippumatta siitä missä päin aluetta olen
liikkunut. Kartan keskiosassa on erikoinen, runsaista kivistä ja
kivikoista koostuva kallioalue, jossa kartantekijä on joutunut tosissaan
miettimään miten kuvata alue kartalle. Mielestäni kyseinen alue on
oivallisesti kartoitettu ja tälläkin alueella olevat rastipisteet on
hyvin valittu.

Monipuolisten rastipisteiden lisäksi ratoihin on suunniteltu vaihtelevia
rastivälejä. Kaikilla aikuisten radoilla on sekä reitinvalintaa että
tiukkaa rastinottoa.

Alueen harvat polut ja kilpailukeskuksen lähistön tiheiköt sekä jyrkät
mäet ovat aiheuttaneet haasteen nuorimpien ratojen suunnitteluun.
Kilpailukeskuksen lähimaastoon suunnitellut radat, etenkin rasti- ja
tukireitti, ovat lyhyehköjä. Mielestäni parempi näin kuin että väkisin
oltaisiin pidennetty ratoja viemällä reittejä nuorimmille
haasteellisempaan osaan maastoa.

Nautinnollista kilpailua kaikille!

Kari Mamia, kilpailun valvoja