Öppen nationell orienteringstävling Billnäs medeldistans i Fagervik 2.4.2021

Klasser: H21A, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H20, H18, H16, H14, H13, H12, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75,D80, D20, D18, D16, D14, D13, D12.

Deltagaravgift: D/H12-16 avgift 10 euro, övriga klasser 20 euro. Betalas i samband med anmälningen i IRMA.

Anmälan: senast tisdagen 30.3.2021 kl. 20.00 i första hand via IRMA-tjänsten eller på adressen Marja-Liisa Lehto Tallmogränd 4 A 11, 10300 Karis. Ingen efteranmälning.
 
Vägvisning: börjar i korsningen av väg 186 och 1050.

Första start: Kl. 10.00

Starter: Avstånd till start 1 är 1700 m och 500 m till start 2.

Stämplingssystem: Emit. I samband med anmälningen måste Emit-kortets nummer meddelas. Arrangören reserverar ett hyremit-kort till dem som inte uppgett sitt Emit-nummer. Kortet avhämtas från info, hyra 5 euro/kort.

Karta: 1:7500 från klasserna H/D50 och barnens klasser H/D12-14, övriga klasser 1:10 000, 6-färgs utskriftskarta 3/2021.

Funktionärer: Tävlingsledare Marja-Liisa Lehto (email: marja-liisa.lehto(at)2me.fi, tfn.0452063324), banmästargruppens ledare Markku Lehto,
kontrollant Klaus Vänttinen Hiidenkiertäjät.

Informatör: Tomas Björklöf (tfn. 044 0961211, e-mail bjorkloftomas(at)gmail.com).

Tvätt och omklädning: Inga tvättmöjligheter eller omklädningsutrymmen finns.

ServiceEn Takeaway-punkt finns i tävlingscentralen.

Parkering: Från parkeringen till tävlingscentralen max 1,5 km. P-avgiften är 2 euro. Betalas vid inkörning till P-platsen. Unvik närkontakt och reservera jämna pengar! Även möjligt att betala via MobilePay (mottagare 71514). Växelpeng ges inte tillbaka!

Husvagn och husbil: Meddela ditt P-behov till tävlingsledaren i förväg.

Välkommen!

Karis Ura