Öppen nationell mellandistans orienteringstävling i Fagervik, Raseborg

Klasser: H21A, H21C, H35, H40, H45, H50, H60, H65, H70, H75, H80, H85, H20, H18, H16, H14, H13, H12,H12TR, D10, D10RR, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D20, D18, D16, D14, D13, D12, D12TR, D10, D10RR

Banornas längd

H21A 6,5 km  D21A 5,4 km  H20,H35 6,1 km  H18 5,5 km  H16 4,5 km  H40 5,7 km  H45 5,1 km  H50 5,0 km  H55 4,6 km  H60 4,1 km  H65 3,7 km  H70 3,2 km  H75 2,4 km   H80,D70,D75 2,0 km  H85,D80 1,7 km  H21C 2,8  D21C 2,0  D20,D35 4,8 km  D18,D40 4,1 km  D45 3,9 km  D50,D55 3,7 km  D60,D65 2,3 km  D16 3,3 km  H14 2,1 km  H13,D14 1,8 km  H12,D12,D13 1,4 km  H10,D10 1,3 km  H10RR,D10RR 1,8 km/1,36 km  H12TR,D12TR 1,8 km/1,2 km

Deltagaravgift: H/D10-16 avgift 10 euro, övriga klasser 20 euro. Betalas i samband med anmälningen i IRMA.

Anmälan: senast måndagen 27.6.2022 kl. 24.00 i första hand via IRMA-tjänsten. Tävlande kan välja starttid från tisdag 28.6 kl. 12.00 fram till onsdag 29.6 kl. 24.00. Ingen efteranmälning.

Vägvisning: Vägvising i korsningen av väg 186 och väg 1050.

Första start: Kl. 10.00

Starter: Avstånd till start 1 och 2 från tävlingscentralen är 1000 m, från P-platsen 300 m (från p-plats för husbilar 500 m). Avstånd från P-platsen till tävlingscentralen 700 m och från husbilparkeringen 500 m.

Stämplingssystem: Emit. I samband med anmälningen måste Emit-kortets nummer meddelas. Arrangören reserverar ett hyremit-kort till dem som inte uppgett sitt Emit-nummer. Kortet avhämtas från info, hyra 5 euro/kort.

Karta: 1:7500 från klasserna H/D45 och i barnens klasser H/D12-14, övriga klasser 1:10 000, 6-färgs utskriftskarta 6/2022.

Funktionärer: Tävlingsledare Marja-Liisa Lehto (email: marja-liisa.lehto(at)2me.fi, tfn.045 2063324), banläggargruppens ledare Markku Lehto, kontrollant Klaus Vänttinen, Hiidenkiertäjät.

Informatör: Tomas Björklöf (tfn. 044 0961211, e-mail bjorkloftomas(at)gmail.com).

Tvätt och omklädning: omklädningsutrymmen finns och även möjlighet att simma för simkunniga (djup strand). Barnen simmar på föräldrarnas ansvar.

Tävlingscentralen: Fagervik herrgårds gårdsplan. Info, Modellkontroll och 0-stämple, Första hjälp, Kantin, Suunnistaja kauppa.

Parkering: På åker samt för husbilar på maskinhallens gård. P-avgiften är 2 euro, reservera jämna pengar! Betalas vid inkörning till P-platsen. Man kan betala också med Mobile Pay Karjaan-Karis Ura 71514. Växelpeng ges inte tillbaka!

Välkommen!

Karis Ura