Tävlingsinbjudan Billnäs medeldistans orienteringstävling 30.4.2023

 

Öppen nationell orienteringstävling Billnäs medeldistans i Fagervik, Ingå

Klasser: H21A, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85, H20, H18, H16, H14, H13, H12, D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D20, D18, D16, D14, D13, D12.

Deltagaravgift: H/D18-20 avgift 20 euro, H/D12-16 avgift 12 euro, övriga klasser 24 euro. Betalas i samband med anmälningen i IRMA.

Anmälan: Bör vara framme senast tisdag 25.4.2023 kl. 23.59 i första hand via IRMA-tjänsten eller på adressen Marja-Liisa Lehto, Tallmogränd 4 A 11, 10300 Karis. Ingen efteranmälning.

Vägvisning: Börjar i korsningen av väg 186 och 1050.

Första start: kl. 11.00

Stämplingssystem: Emit. I samband med anmälningen måste Emit-kortets nummer meddelas. Arrangören reserverar ett hyres Emit-kort till dem som inte uppgett sitt Emit-kortets nummer. Kortet avhämtas från info, hyra 5 euro/kort.

Karta: skala 1:7500 från klasserna H/D45 och barnens klasser H/D12-14, övriga klasser 1:10 000, 6-färgs utskriftskarta 3/2023.

Funktionärer: Tävlingsledare Marja-Liisa Lehto (karjaan.ura(at)gmail.com, tfn +358452063324), banmästargruppens ledare Markku Lehto, kontrollant Aleksi Leskinen Lynx.

Informatör: Jonna Sten (stenjonna(at)gmail.com, tfn +358505057890).

Tvätt och omklädning: Tält för omklädning finns, inga tvättmöjligheter.

Service: Kantin, Info, Modellkontroll samt 0-stämpel, Första hjälp, Muksula, Suunnistajan kauppa.

Parkering: Från parkeringen till tävlingscentralen max 1,5 km. P-avgiften är 2 euro kontant eller med MobilePay (mottagare 71514). Betalas vid inkörning till P-platsen, växelpengar ges inte! Husbilar och husvagnar dirigeras till P-plats, ingen förhandsanmälan behövs.

Snöläget: Om snöläget informeras på Karis Uras hemsida www.karjaanura.net 

Välkommen!
Karis Ura