Billnäs medeldistans 30.4.2023 i Fagervik Ingå

För tävlingen gäller SSL:s tävlingsregler och tävlingsarrangörens instruktioner och regler samt myndigheternas instruktioner.

Karta:
sex färger, utskriven 3/2023, kartläggare Markku Lehto, ekvidistans 5 m. Skala 1:7500 från klasserna H/D45 uppåt samt för barnklasserna H/D12-14, övriga klasser 1:10 000.

Funktionärer:
Tävlingsledare: Marja-Liisa Lehto, tfn 045 206 3324, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Informatör: Jonna Sten, tfn 050 505 7890, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Banläggargruppens ledare: Markku Lehto
Kontrollant: Aleksi Leskinen, Lynx

Tävlingsjury:
Ordförande: Jorma Helin Rasti Jyry, medlemmar Marko Loukkalahti Hiidenkiertäjät och BennyForsström OK Raseborg

Tävlingscentralen:
I TC finns första hjälp, modellkontroll och 0-stämpel, café, Info, Muksula, Bajamaja samt Suunnistajan kauppa.

OBS ! Vi tar emot endast kontanter eller MobilePay betalning (71514), det är inte möjligt att betala med bankkort
OBS ! Trots tidigare information har vi inga omklädningstält

Klasser och banlängder:

H21A 6,7 km

H21C 2,9 km

H35 6,2 km

H40 5,9 km

H45 5,1 km

H50 4,9 km

H55 4,2 km

H60 3,4 km

H65 3,3 km

H70 2,9 km

H75 2,5 km

H80 1,9 km

H85 1,4 km

H20 6,2 km

H18 5,9 km

H16 4,2 km

H14 2,5 km

H13 2,1 km

H12 1,7 km

D21A 5,3 km

D21C 2,3 km

D35 4,8 km

D40 3,5 km

D45 3,2 km

D50 2,8 km

D55 2,8 km

D60 2,8 km

D65 2,8 km

D70 1,9 km

D75 1,9 km

D80 1,4 km

D20 4,8 km

D18 3,5 km

D16 3,2 km

D14 2,1 km

D13 1,7 km

D12 1,7 km

 

Vägvisning:
Börjar i korsningen av väg 186 och väg 1050.

Navigeringsadress:
till parkeringen Fagerviksvägen 1136, 10250 Ingå
till tävlingscentralen Fagerviksvägen 1226, 10250 Ingå

Emit-kort:
För de som inte anmält sitt Emit-nummer och för de som anmält behov av Emit-hyreskort reserveras ett Emit-kort som avhämtas från Info till priset av 5 euro. För borttappat eller skadat Emit-hyrkort debiteras 70 euro.

Kontrollera noggrant ditt Emit-nummer från startlistan. Eventuella Emit-ändringar kan göras före tävlingen per e-post till Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. senast på lördag 29.4 kl. 18.00. Därefter görs Emit-ändringar på tävlingsmorgonen i Info.

OBS! Emit-numren kontrolleras inte i starten, en tävlande med felaktigt Emit-kort diskvalificeras enligt SSL:s regler. Icke-fungerande Emit-kort byts inte ut i starten. Kontrollera Emit-kortets funktion vid 0-stämpeln i tävlingscentralen. För ett icke-fungerande Emit-kort kan du hyra ett Emit-kort från Info eller köpa ett nytt i Suunnistajan kauppa.

Val av starttid:
Du kan välja starttid från onsdagen 26.4 kl.12 till torsdag 27.4 kl.18 på adressen https://sts.virit.in/. Startlistorna publiceras senast på fredagsmorgonen 28.4 kl.11.00.

Starternas funktion:
Första start kl.11.00. I tävlingen används inte tävlingsnummer. Kartan är i plastfodral. Kontrolldefinitionerna finns på kartan och lösa kontrolldefinitioner finns även i starten. Båda starternas Emit-granskningskort och kontrolldefinitioner finns på samma plats just innan starterna. Starterna ligger nära varandra. Startlistorna finns i starterna.

Start 1:
Klasser: H/D21A, H/D16-20, H/D35-65, H70, H75
Avståndet från tävlingscentralen till starten är 150 m, från parkeringen 1300 m. Starterna 1 och 2 ligger nära varandra. Tävlande kallas till startfållan 4 minuter före starttiden. Kartan fås vid starttillfället. Modellkarta finns till påseende i starten.

Start 2:
Klasser: H/D12-14, H80, H85, D70, D75, D80, H/D21C
Avståndet från tävlingscentralen till starten är 150 m, från parkeringen 1300 m. Klasserna H/D12-14 kallas 5 minuter före starttiden till startfållan, där modellkarta med K-punkt finns till påseende. K-punkten är vid starten. Klasserna H/D12-14 får ta kartan från kartställningen 1 minut före start. Övriga klasser tar sin karta vid starttidpunkten. Modellkarta finns till påseende i starten.

Målfunktioner:
I tävlingen används målstämpling. Avsaknaden av målstämpling leder till diskvalificering. Sista kontrollen är gemensam för alla klasser. Avbrutna tävlande anmäler sig i målet eller springer normalt i mål. Målet stängs kl.15.00.

Resultat:
På Karis Uras hemsida www.karjaanura.net då resultaten är klara. Mellantider finns endast på hemsidan.

Lista över antalet pristagare finns i Info.

Priser, utdelning:
H/D21A och H/D12-16. Priserna delas ut genast då klassens resultat är klara, följ med speakern. Prisutdelningen sker bredvid Info.

Priser, övriga klasser:
Övriga än de klasser med prisutdelning hämtar sina priser från Info genast då resultaten är klara (hela klassen behöver inte vara klar). Vi önskar att täten i klassen själv följer med när klassen blir klar via mobilen eller speakern. Priserna delas endast ut, de skickas inte i efterskott.

Parkering:
På åkrarna. Följ vägvisningen samt funktionärernas anvisningar. P-avgift 2 €, betalas med MobilePay (71514) eller kontant, samlas in vid inkörningen till parkeringen. Reservera jämna pengar, inga växelpengar ges tillbaka!

Lycka till i tävlingen!
Karis Ura