• Pvm: 13.09.2021
  • Kartta: Bredslätt
  • Lisätietoa: OBS/HUOM banor/radat: AB 4,6km (fjäril/perhos), C 2,1 km, D 0,9 km
  • Ratamestari: Tina ja Kenneth Weber
  • Yhteystiedot: 040 719 4029
  • Väliajat: v210913.html
  • Tulokset: t210913.html

Denna gång är banalternativen följande / Tällä kertaa ratavaihtoehdot ovat seuraavat:
AB 4,6 km (fjärilslänkar / perhoslenkit)
C 2,1 km (normal medelsvår / normaali keskivaikea)
D 0,9 km (normal lätt / normaali helppo)

Parkering / Paikoitus
Ta hänsyn till att du kör genom en gårdsplan! / Ota huomioon, että ajat piha-alueen läpi!

Vägvisning från korsning väg 25-1102 / Viitoitus risteyksestä tie 25-1102

Maanantairastit / Måndagsträningar

Radat: A-rata 6-7 km, B-rata 4-5 km, C-rata 2-3 km, CB-rata (helppo) 1-3 km ja D-rata 1-2 km (erittäin helppo). Erikseen mainittuina kertoina ekstra pitkä ratavaihtoehto tai E-rata.
Lähtö: klo 17-18.30
Maksut: Karttamaksu on 8 €/kpl seuran ulkopuolisilta. Kaikki alle 18-vuotiaat sekä seuran jäsenet saavat kartan ilmaiseksi.
Maksutapa: käteinen (mielellään tasaraha), Smartum- ja Virike-liikuntasetelit (ei palautusta), ePassi (palvelutunnus 59693) ja MobilePay (saaja 71514). Sporttipassi ei ole käytössä.
Kartta: tulostekartta, ajantasaistettu 2022-2024, mittakaava 1:10 000 ja/tai 1:7 500. Sprinttikartan mittakaava on 1:5 000.

*******

Banor: A-bana 6-7 km, B-bana 4-5 km, C-bana 2-3 km, CB-bana (lätt) 1-3 km och D-bana 1-2 km (mycket lätt). Extra långt banalternativ samt E-bana vid skilt nämnda tillfällen.
Start: kl. 17-18.30
Avgift: Kartavgiften är 8 €/st. för utomstående. Alla under 18-åringar samt föreningens medlemmar får kartan gratis.
Betalsätt: kontant (gärna jämna pengar), Smartum- och Virike-motionssedlar (ingen returnering), ePassi (servicekod 59693) och MobilePay (mottagare 71514). Sporttipassi är inte i bruk.
Karta: utskriftkarta, uppdaterad 2022-2024, skala 1:10 000 och/eller 1:7 500. Sprintkartans skala är 1:5 000.